Kwaliteit ziekenhuizen

05-09-2014

Afgelopen maanden is Zolabo bezig geweest met het ontwikkelen van een interactieve visualisatie om de kwaliteit van ziekenhuizen in beeld te brengen. De visualisatie is bijna voltooid en zal binnenkort online gaan. Reden genoeg om een korte samenvatting te geven over het project.

Sunburst of catagorized indicators Sunburst of catagorized indicators

Elk jaar onderzoekt bureau SiRM samen met Elsevier de kwaliteit van ziekenhuizen. Dit onderzoek wordt gebaseerd op bijna 1400 speciaal geselecteerde indicatoren, openbare gegevens die iets zeggen over de prestaties van het ziekenhuis. SiRM ontwikkelde samen met Elsevier een wegingssysteem waardoor een ziekenhuis een score krijgt per domein. De opbouw van een score is dus best complex en een behoorlijke onderneming.

In Elsevier wordt jaarlijks een dossier gepubliceerd met de bevindingen van het onderzoek, deze gegevens zijn gericht aan de consument. Bij SiRM komt echter veel vraag binnen vanuit de zorgsector (zorgprofessionals) om inzicht te verschaffen in de opbouw van de scores. De door Zolabo ontworpen tool gaat dit inzicht bieden.

De visualisatie is in drie delen verdeeld. Het eerste deel biedt een overzicht waarin de algemene prestaties van de verschillende ziekenhuizen in Nederland is te zien en onderling te vergelijken. Een kaart van Nederland geeft een overzicht van alle 91 ziekenhuizen van het land.

ziekenhuizen visualisatie

Het tweede deel geeft inzicht van het presteren van een ziekenhuis ten opzichte van andere. In één grote cirkel zijn alle indicatoren gecategoriseerd weergegeven. De kleur geeft aan hoe goed of slecht de score op dit punt is. De prestaties van het ziekenhuis kunnen landelijk, regionaal of per vergelijkingsgroep worden vergeleken. Door op een sectie van de cirkel te klikken wordt er ingezoomd op die categorie om in meer detail de gegevens te zien.

In deze weergave komen twee belangrijke inzichten naar boven:

  1. Het is in één oogopslag duidelijk hoe de scores zijn opgebouwd doordat men de weging van elk onderdeel terug ziet in het formaat waarin deze is afgebeeld.
  2. Het is in één oogopslag duidelijk waar de sterke en zwakke punten van het ziekenhuis zich bevinden op detailniveau.

ziekenhuizen visualisatie

ziekenhuizen visualisatie

In het laatste onderdeel zijn de kwantitatieve resultaten in een overzichtelijke lijstweergave weergegeven. Hierin kunnen de scores van de indicatoren binnen een categorie worden getoond, of de waarden van verschillende ziekenhuizen met elkaar worden vergeleken. Met deze weergave verkrijgt de gebruiker de cijfers over een specifiek gebied.

ziekenhuizen visualisatie

ziekenhuizen visualisatie

Wat ook een belangrijke ontwerpfactor was, was de vereiste om goed te werken op een tablet. Dat betekent rekening houden met het schermformaat en de touchbesturing

ziekenhuizen visualisatie

Binnenkort zal de tool online komen en zal ik proberen een demo versie neer te zetten. De link ernaar toe zal ik dan hier toevoegen.

ziekenhuizen visualisatie

NB De screenshots zijn indicatief en geven niet de juiste data weer